» .. . Der spekuleres over og eksperimenteres med frie skoleformer mange steder i disse år, men i Skyum Bjerge er betingelserne for at få noget ud af eksperimenterne usædvanligt gode. Her er der ingen tyngende traditioner, der skal tages hensyn til ...
  Den nøgterne beretning om værdier og vanskeligheder ved den ubegrænsede frihed og det absolutte demokrati vil være nyttig læsning for mange.«

J. T h. Arnfred . Aage Damgaard» ... Rosendal's College, der fungerer i en ombygget stald og lade — ganske som Harvard University og Askov også begyndte i lader og stalde — har især samlet studenter fra Danmark og Amerika. Det er på én gang på højeste niveau, med en ung, akademisk fuldtuddannet amerikansk filosof som fast lærer, og samtidig et sted, hvor drop–out studenter er kommet og selv har anlagt deres studieplan og bestået eksamen i stalden ...
  I fremtidsforskningen taler man så ofte om alternativer. Her er et af de mest spændende alternativer til de store enheder i industri, stat og skolevirksomhed. Ikke i et enten—eller, men i en bestandig dialog.«

Arne Sørensen
futuriblerne 2. årgang 1971 — 3» ... Den nu foreliggende bog er et koncentrat skrevet på Thy–dansk, der i meget kan ligne det sparsomme skriftlige, der foreligger fra en anden Thybo — Christen Kold. På samme jævne, daglig–dagssnakkende måde, som Kold på vennemødet i 1866 fortalte om sit skolearbejde og sig selv, snakker Aage Rosendal i sin bog om sig selv og sine idéer og tanker, så man får et levende og uforfalsket indtryk af den mærkelige mand ... Kærnen i universitetstanken er det frie, sandhedssøgende fællesskab, et fællesskab, der på New Experimental College og på Nordenfjord World University søges skabt ved samtale og samarbejde om alt fra gulvspand og karklud til Platons filosofi. — Forvirret og skørt, vil nogen sige, men sagde de fleste ikke også det om Aages landsmand Christen Kold?«

Erik B. Nissen
Højskole Bladet 23/7/71